Dobra karma
Počutje možgani

Mistiki in znanstveniki se strinjajo: usodo nam oblikujejo naše misli

Misli delujejo neposredno na našo realnost. Obstaja namreč množica dejstev, ki potrjujejo, da naše misli vplivajo neposredno na našo realnost oziroma na kvaliteto našega življenja. Človeška zavest na tak ali drugačen način oblikuje usodo človeka.

Tako kot konkretna dejanja, tudi misli močno vplivajo na posameznikovo usodo. Vpliv misli pa je v večini neopazen in ga je zato težko pojasniti in predvideti. Morda se vam zdi, da je težko najti jasno vzročno vez med mislimi in dogodki, ki jim sledijo. Vendar kmalu se boste prepričali, da človeške misli na realnost vplivajo neposredno in realnost tudi oblikujejo. Ljudje dobijo točno to, kar si sami izberejo. VAŠA IZBIRA SE VEDNO URESNIČI. TISTO, KAR IZBERETE, TUDI DOBITE!Naš svet naseljuje množ...


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14