Dobra karma
Magija angel

Sami lahko preverimo, kdo je naš angel varuh in kaj nam sporoča

Verniki vseh svetovnih religij se obračajo na pomoč k svojemu angelu varuhu. A angelski zbor je zelo zelo številčen …

Pomagajo nam sicer vsi angeli, a če svojo prošnjo naslovimo prav na svojega, pomoč lahko pride prej in v jasnejši obliki. Izračunajte si torej, kdo je vaš angel varuh. Vsaka črka ima svojo številko … seštevek pa vam bo dal jasen naslov za priprošnje pravemu božjemu pomočniku. A, I, J, = 1B, K, R = 2C, G, L, S, Ć, Č, Š, LJ = 3D, M, T, DŽ = 4E, H, N, NJ, X = 5U, V = 6O, Z, Ž = 7F, P = 8 Črkam v svojem imenu in priimku dodajte pripadajoče število. Seštejte, in če ste dobili dvomestno število, ga sp...


1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 22 23