Dobra karma
Čustva ženska

Povezava: zdravljenje in pojmovanje skritega jaza

Z razvijanjem svojega pojmovanja bomo zmožni pričarati nove ideje in poglede na stvari, s čimer bomo lažje pozdravili svoj skriti jaz. Teoretiziranje ter izmenjevanje in razvijanje novih idej nam lahko spremeni pogled na svet, tako da vpliva na naša glavna prepričanja in dojemanje stvari.

Večina ljudi mora nenehno spodbujati procese zdravljenja, tako da se ves čas trudimo razmišljati pozitivno in iskati uspeh. Prepričanje, da lahko uspemo, nam bo pomagalo pogosteje izbrati pravo odločitev za boljše življenje. V dani situaciji se bomo odzvali drugače in pravilne odločitve bodo nagrajene. Zdravljenje skritega jaza in dojemanje samega sebe bo zelo pripomoglo k uspehu, saj bomo znali analizirati neuspehe in se tako izogibati nepotrebnim napakam v prihodnosti. Dojemanje samih sebe klj...


1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15