Dobra karma
Čustva ljubezen

Odločitev za brezpogojno ljubezen nikoli ne more biti napačna

Brezpogojna ljubezen pomeni, da druge ljudi ljubimo svobodno, odprto in v celoti ter da od njih ničesar ne pričakujemo, ničesar ne zahtevamo in jim ne postavljamo omejitev.

Takšna ljubezen druge ljudi popolnoma sprejema in spoštuje ter jih ne kritizira in ne obsoja. Brezpogojna ljubezen je trajna in se ne vname in ne ugasne tako kot pogojna ljubezen.Brezpogojna ljubezen je ena sama. Je brezpogojno sprejemanje, temelj vsemu, kar je. Brezpogojna ljubezen ne postavlja nobenih pogojev. Samo je, teče, biva, obstaja in se izraža.ZAHTEVEPogojna ljubezen pomeni, da v zvezi s tem, koga smo pripravljeni ljubiti, postavljamo določene omejitve. To pomeni, da ljubezen drugim pr...


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 21