Čustva pričakovanje

To so razlogi, zakaj pričakovanjem sledijo razočaranja

Kolikokrat ste se ujeli in se še ujamete v potrebe pričakovanj? Do sebe, do drugih? Kako, kdaj in zakaj bi morali drugi nekaj narediti, da bi se mi dobro počutili … Pričakovanja so človekova potreba po tem, da bi se nekaj dogodilo, kot smo si zamislili; lahko je povezano s človekom, neko situacijo ali širše

Pričakovanja so naši vnaprej določeni scenariji. Pričakujemo, da drugi vedo, kaj mi mislimo, čutimo, kaj potrebujemo, ter da bodo ta pričakovanja izpolnili. V sebi vrtimo film, vezan na točno določen izid našega razmišljanja – realizacijo. Toda pričakovanja so velikokrat tesno povezana z razočaranjem, ker se pričakovano ni zgodilo, in posledično želimo izsiliti uresničitev svojih hotenj, včasih ne glede na posledice. PRIMANJKLJAJI V osnovi ni nihče dolžen izpolnjevati naših pričakovanj. Pričakov...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11