Dobra karma
Počutje

Človeštvu se telesa spreminjajo, saj se dogaja prehod med dimenzijami

Avtor: sn, mastermindcontent

Fizično telo v tretji dimenziji je praviloma ogljikovodikova struktura. Sestava ogljikovodikov v telesu pa znatno upočasni vibracije in zniža osebno frekvenco na raven, sprejemljivo za svetove tretje dimenzije.

kristali
Foto: dreamstime

Dokazano je, da ogljikovodikova struktura telesa ljudem bistveno omejuje psihofizične sposobnosti.
V svoji DNK imamo namreč ljudje veliko večjo sposobnosti, ki bi z lahkoto presegle zmožnosti fizičnega telesa ogljikovodikov.

Ogljikovodikovo telo človeka ne more v celoti podpirati aktivnih psihičnih in duševnih sposobnosti človeških možganov, podvrženo je entropiji, katere nenehni vpliv povzroči, da se fizična oblika sčasoma »obrabi«. To pomeni: od samega začetka se začne neprestano starati, dokler se popolnoma ne obrabi. Zato je smrt kot pojav sestavni del tridimenzionalne resničnosti.
Ogljikovodikova oblika človeškega telesa je izjemno gosta, kar posledično vodi v dejstvo, da je človeško bitje skoraj popolnoma »ločeno« od višjih realnosti in so dimenzije njegove zavesti zelo ozke in omejene. Celotna človeška zavest je odvisna od razpoložljivosti petih čutov in desetih odstotkov zmogljivosti možganov.

MOČNA OBČUTLJIVOST
Z delom na sebi lahko ljudje zavestno dvignejo vibracije in frekvenco svojega telesa ter na ta način aktivirajo kode in zapise ter nadgradijo svojo DNK, kar jim bo omogočilo, da bodo svoja telesa z višjo amplitudo vibracij zmanjšali v gostoti. Takšni ljudje postopoma izgubljajo potrebo po uživanju izdelkov, ki so izredno gosti ter vsebujejo nizko frekvenco in visoko gostoto. Izogibati se morajo velikim shodom na javnih mestih, motijo jih dim, alkohol, hrup in ljudje z nizko frekvenco. Z drugimi besedami, njihova telesa postanejo zelo odzivna in občutljiva na zunanje dražljaje in frekvence iz okolja.

TRENUTNO DOGAJANJE
Kristalna oblika telesa je značilna za svetove, ki vibrirajo v četrti gostoti in prebivajo v četrti dimenziji. Kvantni preskok na atomski ravni omogoča začetek in pospešitev prehoda fizičnega telesa s premikom iz ene oblike v drugo višjo obliko. To se trenutno dogaja planetu Zemlja in človeški civilizaciji.
Visokofrekvenčni valovi so s seboj prinesli potrebne informacije in programe za nadgradnjo DNK človeškega telesa. Človeška DNK je bila izpostavljena izredno visokim frekvencam in je prejela potrebne informacije ter programe za njeno nadgradnjo in frekvenčno kodo, ki je aktivirala vdelane programe v DNK. Po izpostavljenosti visokim frekvencam je človeško fizično telo začelo prehod iz preobrazbe prehoda iz ogljikovodikove strukture v kristalno obliko telesa, značilno za četrto dimenzijo.

ŠIRŠE MOŽNOSTI
Kristalna oblika telesa četrte dimenzije bistveno širi možnosti in razpoložljivost duševnih sposobnosti. Po gostoti je kristalno telo lažje od ogljikovodikove oblike telesa, ima bistveno večjo amplitudo, tako da so vibracije hitrejše in frekvenca večja.
Kristalna oblika telesa lahko podpira večji dotok prane ali kozmične energije skozi centralni energetski sistem, kar posledično vodi do manjše potrebe po uživanju hrane z visoko gostoto, odsotnosti bolezni in zmanjšanega vpliva entropije na fizično telo, pomlajevanja celic, hitrejše regeneracije celic in tkiv, hujšanja, izostritve čutil, hitrejšega pretoka energije, zmanjšane potrebe po spanju kot obliki regeneracije telesa. Kristalna oblika telesa tudi povečuje potrebo telesa po večjih količinah čiste in pitne vode, ki je v sestavi živa voda.

ŠOPEK UGODNOSTI
Poleg fizičnih sprememb in značilnosti, ki so značilne za kristalno telo, kristalna oblika telesa omogoča tudi veliko večji dostop do mentalnih sposobnosti, kot so kanaliziranje, komunikacija z energijskimi bitji, telepatija, telekineza, telemetrija, bilokacija, branje časovne linije ...
Kristalno telo podpira aktivacijo in delo epifize ter tako ljudem omogoča, da vizualno določijo energijsko polje ali avro nekoga, morfično polje, prisotnost entitet ali prevodnikov in druge delce energije, ki so večinoma v četrti dimenziji, vibrirajo v četrti gostoti.
Med prehodom in prehodom v kristalno obliko telesa ljudje postopoma prebujajo epifizo in pinealno žlezo, ki sta odgovorni za videnje pojavov, energij ali entitet v četrti dimenziji.

PREBIJANJE LEDU
Kar je zelo pomembno poudariti, ko gre za delo na sebi, samorazvoj in dvigovanje osebne frekvence in zavesti, je, da se dogajanje začne z aktivnostjo v šestem energetskem centru (adžna čakri) in epifizi. Prva stvar, ki jo je mogoče ugledati skozi epifizo, je namreč lastno, osebno energijsko polje vključno z njim entitete ali vodniki, ki so del osebnega energijskega polja.
Med prvim stikom z vodniki ljudje takšno izkušnjo običajno razlagajo kot neprijetno in zastrašujočo ter v strahu prekinejo nadaljnji stik s svojimi osebnimi vodniki, ki pa so tam dejansko že od začetka telesne inkarnacije človeka.
Vodiči so nekaj, s čimer se bo posameznik najprej srečal pri prehodu iz tretje v četrto dimenzijo.

LASTNOSTI VODNIKOV
Vodniki so visokofrekvenčne entitete eterične oblike, ki imajo osebno zavest. Vibrirajo v višjih dimenzijah, zato je njihovo dojemanje veliko širše od našega v fizičnem svetu tretje dimenzije. Njihova vloga in pomen pri duhovnem prebujanju in razvoju človeka sta velika, ker dajejo konkretne smernice na področju dela, financ, prehrane, življenjskega sloga, medsebojnih odnosov ...
Vodniki kot visokofrekvenčne entitete so povezani s pogodbo duše s človekom in se kažejo skozi človeško energijsko polje, vodila so tako integrirana z osebnim energijskim poljem človeka. Ko so povezani z nami, torej z našim življenjem in razvojem, tako kot mi, zbirajo tudi izkušnje.

DELOVANJE V SIMBIOZI
Vse, kar se nam zgodi, se zgodi tudi njim v smislu razvoja in evolucije skozi izkušnjo. Skozi nas se naučijo toliko kot mi prek njih, to je simbioza in zaveza duše z izbranimi vodniki pred fizično inkarnacijo.
Vodniki se s kopičenjem vseh izkušenj skozi fizično inkarnacijo človeka tudi hitro razvijajo na višjo raven Zavesti skupaj s človeško dušo. Vodniki niso vedno človeškega izvora, lahko pa vodijo tudi do izvora različnih civilizacij. Zgodi se, da se duša, če zbere dovolj izkušenj iz tretje dimenzije in se tako razvije, v naslednji inkarnaciji odloči, da se kot duša vrne v tretjo dimenzijo kot vodnik, ki pomaga drugi duši, ki se je že fizično inkarnirala v tretji dimenziji.
Namen je zdaj že izkušenemu vodniku pomagati telesno utelešeni duši, da čim lažje prehaja skozi življenjske izkušnje, kar je lahko zelo zahtevno in težko. Najbolje bo pomagal vodnik, ki se je razvil skozi takšne izkušnje.

NAČINI DELOVANJA
Ljudje lahko na več področjih, ki so pomembna za Načrt duše, razporedijo več vodnikov, kot so življenjski načrt, materialni obstoj, pretekle inkarnacije, medosebni odnosi, zdravje, varnost, izredne in nepredvidene okoliščine in tako naprej. Vsak človek ima svoje glavno vodilo, ki je običajno v domeni življenjskega načrta duše.
Izbrani vodniki za osebo so spremljevalci in podpora pri svetovanju in usmerjanju. Vendar se naši vodniki ne odločajo namesto nas in ne morejo narediti potrebnih korakov namesto nas. Naši vodniki so tu, da nam odprejo ali ustvarijo priložnosti v skladu z našimi odločitvami, tako da se te odločitve lahko pokažejo v naše najvišje dobro. Naloga vodnika je pomagati v celoti uresničiti uveljavljeni Načrt duše v smislu prikazovanja vseh izkušenj, ki jih je duša izbrala med inkarnacijo. Ko ima nekdo odprt stik z vodniki, ga je mogoče uresničiti tudi v vlogi zaščitnika, ker vidi nadaljnjo časovnico in razvoj dogodkov, zato se vključi z opozorili, naj bo človek na kaj pozoren ali previden, dokler kritični trenutek mine.
Vodniki so nam najbližje, delajo v vsakem trenutku našega življenja, poznajo vsako skrivnost ali podatke o nas, ker so del človekovega osebnega morfičnega polja. Vedno so z nami skozi vse dogodke in izkušnje, ki jih preživimo.

KLJUČNA VLOGA
Zaradi gostote tretje dimenzije in nedejavnosti epifize ljudje nimajo aktivnega komunikacijskega kanala s svojimi vodniki, zato je veliko težje iti skozi izkušnje med svojo fizično inkarnacijo. Vodniki pogosto pošiljajo sporočila in opozorila na subtilen način, vendar zaradi prevelikega hrupa v mislih osebe sporočila ali opozorila ne prispejo.
Ker so naši vodniki v višji dimenziji, imajo priložnost videti časovni načrt, v katerem smo, in predvideti možne dogodke, tudi iz te dimenzije naši vodiči vplivajo na priložnosti v našem življenju, tako da so za naše največje dobro te priložnosti ugodne nas.
Vodniki imajo ključno vlogo pri olajšanju prehoda človeka iz tretje v četrto dimenzijo, v večini primerov pa so prvi ljudje, ki jih srečamo ob vstopu v četrto dimenzijo, vodniki, ki so tudi naši spremljevalci in neizmerna podpora pri duhovnem prebujanju, samozavesti – razvoj in dvig osebne zavesti in pogostosti.
Dvig osebne zavesti in pogostosti se dogaja z delom na sebi, kar pomeni posebne tehnike meditacije, dihalne tehnike pri delu z mojstrom.