Dobra karma
Počutje

Vastu – izvorno znanje pri nas bolj poznanega Feng Shuija

Avtor: Tina Pipan

Hiša, ki jo ustvarimo, prostor, ki ga opremimo ali vrt, ki ga uredimo – je vesolje v malem z vsemi zakonitostmi, ki v njem vladajo in kot tak nam lahko pomaga uravnovesiti različna področja našega življenja: zdravje, odnose, ustvarjalnost, denar, ljubezen …

vastu
Foto: dk

Kaj sploh je vastu?
Vastu je več kot 5000 let staro znanje o ureditvi bivalnega, delovnega prostora in okolice v skladu z naravnimi zakonitostmi in naravnimi elementi ter potrebami in značilnostmi posameznikov, ki v njem delajo, živijo, ustvarjajo. Sama beseda VASTU pomeni prostor ali bivalno okolje. Je izvorno znanje pri nas bolj poznanega Feng Shuija.
Zasnovan je na odnosih, ki izhajajo iz notranje ureditve prostora. Tako kot je pomembna življenjska energija vsakega posameznika, tako je pomembna tudi življenjska energija prostora.
Usklajenost obeh pa je ključnega pomena, saj se v takšnem usklajenem odnosu ustvarja življenjska energija ali prana, ključna za zdravo, ustvarjalno, mirno in radostno življenje.
V vsakem prostoru vladajo določene naravne zakonitosti, ki – četudi jih ne poznamo – bistveno vplivajo na naše počutje in dejavnosti, ki jih opravljamo tam.

Kaj vse upošteva vastu?
Za pravo ravnovesje Vastu upošteva pravilno orientacijo, energijo smeri neba, naravne ritme in naravne zakonitosti. Upošteva okolico in naše lastne značilnosti. Upošteva naravne elemente, ki so srčika vastuja in so povezani s posameznimi smermi neba.
Poznamo 5 naravnih elementov iz katerih je ustvarjeno vse, kar obstaja. Ti elementi so: PROSTOR (tudi eter ali akaša), ZRAK, OGENJ, VODA in ZEMLJA. Ti naravni elementi in naravne značilnosti se v vsakem prostoru glede na smeri neba vedno razporedijo na enak način.
SREDIŠČNI DEL je povezan z elementom prostora, priporoča se ga pustiti prostega, odprtega.
SEVEROVZHOD je področje elementa vode, JUGOVZHODU pa vlada ogenj.
Zemlja in stvari povezane z njo pripadajo JUGOZAHODU, SEVEROZAHOD pa je področje elementa zraka in je povezano z gibanjem.
Tudi glavne smeri neba igrajo pomembno vlogo in so povezane s posameznimi področji našega življenja:
SEVER je smer iz katere v prostor prihaja zdravje, uspeh in obilje. VZHOD je področje ustvarjalnosti, znanja, plodnosti, zdravja in kot takšno zelo dobro mesto za učenje, kreativnost, nove ideje. JUG je področje modrosti prinesene iz preteklosti ter naše dharme – življenjske naloge. Povezuje se tudi s smrtjo, kot delom vsakega življenja. Z zaključevanjem starega in začetkom novega. ZAHOD pa je področje neznanega, skritega in nezavednega.

kamni4.jpg
Vastu nam pomaga uravnovesiti različna področja našega življenja
dk

Je vsak prostor primeren za vsakogar?
Poleg naravnih zakonitosti in naravnih elementov povezanih z posamezno smerjo neba, Vastu s pomočjo djotiša in osebne natalne karte posameznika (slika neba v trenutku rojstva) izračuna 8 pomembnih točk za vsakega posameznika v vsakem prostoru. Že s tem, ko jih na pravilen način na pravilnih mestih (ki so merjeni v natančnih stopinjah od severa) označimo v prostoru, hiši ali zemljišču močno vplivamo na pravilno strukturo, povezanost, usklajenost in življenjsko silo tako v prostoru, kot tudi v nas samih, ki smo z njim povezani.
Skozi uporabo strani neba in osmih individualnih točk, izrišemo vastu mandalo – geometrijsko obliko, ki nam služi kot načrt ali osnova, saj nam pokaže nas v odnosu do prostora in naše bivanje v njem. Pokaže nam možnosti, kako bi bil nek prostor za nas najbolje urejen ali kako se s korekcijskimi ukrepi temu lahko približamo. Individualno izračunane Vastu točke pa nam pokažejo točke, oziroma področja, iz katerih k nam prihaja zdravje, obilje, ljubezen… Nekatera področja se zato priporočajo pustiti odprta, prosta, spet druga pa je bolje zapreti, ali na njih postaviti težje stvari.
Vastu ne posega v estetski okus posameznika, prav tako njegov namen ni dekoriranje stanovanja, čeprav je tudi pri tem lahko v veliko pomoč. Vastu poseže v globljo strukturo in naravne vzorce, znotraj katerih se ustvarjajo usklajeni odnosi in življenjska energija.
Upošteva kulturne, geografske, klimatske značilnosti ter okolje v katerem živimo.
Prav tako vedno upošteva in spoštuje osebne želje in potrebe ljudi.
Njegova uporaba sega od postavitve enega samega vrča z vodo ali rože na pravilno mesto v stanovanju do pomoči pri načrtovanju in izgradnji večje hiše ali večjega objekta.
Pri gradnji hiše Vastu velik pomen pripisuje pravilni orientaciji hiše ali večjih objektov, obliki hiše in dovozu k njej ter legi vhoda in ostalih vrat. Svetuje pri možni legi garaže, ribnika, kamina, ute, vrta ali skalnjaka na zemljišču ter uporabi ograj. Veliko pomembnost nameni razporeditvi in velikosti prostorov znotraj hiše ter svetuje pri namestitvi pohištva v skladu z osebnimi željami posameznikov, njihovimi značilnostmi ter naravnimi zakonitostmi.
Pri notranji ureditvi prostorov svetuje o možni spremembi namembnosti prostorov in ustreznejši uporabi le teh ali zgolj o premestitvi dela pohištva, kar zelo velikokrat močno vpliva na energijsko strukturo stanovanja, usklajenost odnosov in življenjsko silo.

dnevna soba.jpg
Vastu vedno upošteva in spoštuje osebne želje in potrebe ljudi.
dk

A kaj narediti, ko prav veliko v prostoru, kjer živimo, ne moremo spremeniti?
Najpogostejši preventivni ali korekcijski ukrepi, ki jih Vastu uporabi pri vsakem svetovanju temeljijo na izbiri za nas ustreznih barv, na uporabi ustreznih oblik, vzorcev ali materialov v posameznih prostorih, ki se jih zelo lepo da vključiti tudi v manjši meri v že obstoječe opremljen prostor na ustrezno točko v njem. Pomagamo si lahko s postavitvijo slik, okrasnih predmetov, simbolov, ogledal, rož ali ostalih okrasnih rastlin na ustrezna mesta v prostoru. Najmočnejše orodje za vzpostavitev ravnovesja pa so vastu jantre.
V povezavi z naravnimi ritmi lahko s pomočjo vastuja in znanja o djotišu izračunamo tudi najugodnejši trenutek za začetek gradnje, prenove stanovanja ali poslovnega prostora ter vselitve v hišo.
Vastu je zelo uporaben, funkcionalen in smiseln. Njegov namen je uporabniku prostora, stanovanja, hiše ali vrta pomagati ustvariti mirno, srečno, zdravo, radostno, ustvarjalno bivanje.