Dobra karma
Magija

Šamanizem in trije psihoterapevtski procesi

Robert Lavtar Avtor: Robert Lavtar, Gnostik in Šaman - Babalawo

Sodobni šamanizem je pri nas dokaj nepoznan in zato povezan z raznimi izkrivljenimi ter zgrešenimi definicijami.

šamanka
Foto: profimedia

Napačne informacije o starem znanju podajajo tisti, ki nimajo nikakršnih osebnih izkušenj.
A šamanizem je dokazano učinkovit sistem metod uravnovešanja psihočustvenega stanja sodobnega človeka.

Osnovni element šamanskih procesov je delo s štirimi čutno zaznavnimi aspekti, prek katerih šaman doseže človekov jaz, astralno, eterično in fizično telo. To so: 1. misel, 2. psihična slika, 3. čustva, 4. telesne senzacije.

Prestavljamo vam tri najbolj osnovne metode.
VRAČANJE DUŠE
Ta proces je individualen. Klient vstopi v svoj notranji svet, ki ga določi sam. Pri vseh šamanskih procesih se uporabljajo plastične prispodobe, ki označujejo človekovo samozavest, zavest in življenjske instinkte. Pri tem se poudarja, da je doživljanje notranjega sveta popolnoma unikatno, edinstveno in da ni ocenjevalca, ki določa, ali je notranji svet pravi ali ni.
V procesu vračanja duše (soul retrievala) klient odkrije izgubljene kvalitete, sposobnosti (spiritualne, čustvene, fizične ...), ki so v večini primerov rezultat nepopolne inkarnacije ali posledica različnih psihičnih in fizičnih travm. Klient med procesom vstopi v konkretno situacijo v preteklosti, v kateri je do takšnih izgub prišlo, se popolnoma poistoveti z dano situacijo, vidi, kar je takrat videl, sliši, kar je takrat slišal, in občuti, kar je takrat občutil. Svojo izgubljeno kvaliteto, ki je v tem trenutku personificirana, prepozna in z njo vstopi v psihoenergetsko komunikacijo, kar privede do integracije izgubljenega dela. Pri tem se izgubljena kvaliteta manifestira v sedanjosti, kar klient občuti kot zelo intenzivno, pozitivno, toplotno izkušnjo in je v mnogo boljšem psihofizičnem stanju kot pred začetkom procesa.
HOLOGRAMSKA ČASOVNA LINIJA
Pri terapevtskem procesu s hologramsko časovno linijo klient v svojem notranjem svetu ustvari osebno časovno linijo, ki se začne nekje v preteklosti in gre naprej v prihodnost. Pri tem mora klient točno vedeti, kdaj v njegovi preteklosti se je zgodila neka psihična ali fizična travma ali dogodek, ki je spremenil njegovo življenje in v katerega je poleg njega vpletena še ena oseba. Ko ima ta dogodek točno lociran, šaman vodi klienta po časovni liniji.
Klientu sugerira, naj se v svoji domišljiji dvigne nad svoje fizično telo in odleti nazaj v preteklost. Ko ta dospe nad točno določen dogodek v preteklosti, se spusti v svoje takratno telo in občuti, kar je takrat občutil. Pri tem je pomembno, da ve, da je nemogoče doseči takšno intenzivnost dogodka, kot je bila v realni preteklosti, in da to tudi ni tako pomembno.
Nato sledi prehod v metapozicijo, v kateri se klient identificira z drugo osebo, ki poleg njega nastopa v tem travmatičnem dogodku. Pri tem se poudarja, da je nemogoče, da se klient popolnoma poistoveti z drugo osebo, ampak je dovolj le delna identifikacija – tako lahko obrazložimo klientu, da je v svojem domišljijskem svetu, kjer je vse mogoče. Med identifikacijo se sugerira, da se klient dvigne v višji jaz osebe, s katero je v tem trenutku identificiran. Pri tem se postavi vprašanje, kakšna je lekcija te izkušnje, kaj se mora ta oseba naučiti ali kaj mora postati.
Nato se spusti nazaj iz višjega jaza v drugo osebo in nato v samega sebe v tem dogodku. Tako se klient dvigne v svoj višji jaz in si pri tem postavi vprašanje, kaj je njegova lekcija iz te izkušnje, kaj se mora naučiti ali kakšen mora postati. Nato se spusti nazaj v dogodek in zdaj istočasno vstopi vase ter v osebo, ki je vpletena v ta travmatični dogodek, in z obeh zornih kotov pogleda na celotno situacijo.
Na tem mestu običajno v 80 odstotkih primerov pride do praznjenja psihočustvenega naboja. Kot zaključna faza procesa se lahko izvede vračanje duše oziroma spiritualno čustvenih kapacitet, ki jih je klient izgubil v travmatičnem dogodku.
EKSORCIZEM
V tem primeru gre za hologramski polivalentni šamanski proces.
Klient izbere dogodek oziroma travmatično izkušnjo, v katero je poleg njega vpletenih več oseb. Pri tem so akterji lahko realni ali imaginarni. Bistveno je, da jih klient dojema kot realne v svoji zavesti. Popolnoma se identificira s travmatično izkušnjo.
Potem v svoji zavesti ustvari situacijo, v kateri poleg njega vsi akterji stojijo v krogu obrnjeni drug proti drugemu.
V sredini kroga ustvari hologramsko projekcijo nastale situacije. Potem ko je to neželeno stanje formirano, vstopi in se identificira z vsemi akterji ter pri tem iz metapozicije občuti dojemanje situacije z vseh točk gledanja. Ko zavzame vse točke gledanja, vstopi hkrati v vse akterje in ravno tako v formirano neželeno stanje, zaradi česar se razbije psihoenergetska masa, ki je tvorila neželeno situacijo. To se zgodi v 80 odstotkih primerov. Klient občuti takojšnje, intenzivno energetsko praznjenje in bistveno spremembo psihoenergetskega stanja. V približno 50 odstotkih je izkušnja popolnoma izbrisana iz zavesti klienta, tako da se je pogosto ne spominja več.

Vsi trije osnovni šamanski terapevtski procesi trajajo od 15 do 45 minut.

Podobna vsebina: Robert Lavtar: "Sem gnostik in hodim po poti resnice."


Robert Lavtar

Robert Lavtar

Gnostik in Šaman - Babalawo

Robert Lavtar že več kot 20 let v Sloveniji in po svetu vodi in izvaja individualne in skupinske procese seanse, delavnice in iniciacije. Pri svojem delu uporablja aktualna in pradavna znanja in metode, ki so prilagojena sodobnemu človeku.

Skupno vsem metodam, ki jih izvaja je, da se odkrije točen vzrok težave človeka, ter osvetli konkretne korake, ki pripeljejo do razrešitve.

Več o Robertu si oglejte na spletni strani: www.altorion.si