Magija

Robert Lavtar: »Sem gnostik in hodim po poti resnice.«

Avtor: Robert Lavtar

Zakaj so sploh potrebni gnoza, spiritualna tehnologija, šamanstvo, Ifa…..?

Robert Lavtar
Foto: dk

Moj odgovor je, da ti, kot človeško bitje tega ne potrebuješ, če je tvoj razvoj potekal takole:
- V prvem razvojnem obdobju od 1. do 7. leta, v času, ko eterične – življenjske sile formirajo fizično telo in vse notranje organe, so bili tvoji starši zavestni tega procesa in so ti omogočili svobodno okolje, v katerem si večinoma preko igre doživljal in spoznaval zunanji svet.
- V drugem razvojnem obdobju od 7. do 14. leta, v času, ko v telo vstopa oziroma se organizira astralno telo, si bil deležen vzgoje, katere cilj je bil razviti občutenje, notranje doživljanje z lastno imaginacijo. Zavestno si pričel dojemati in doživljati svoj notranji svet občutkov, čustev in notranjih slik.
- V tretjem razvojnem obdobju od 14. do 21. leta, v času, ko vstopa oziroma se v človeku organizira Jaz – duhovno telo, katerega zaznavna karakteristika je mišljenje in govor, si bil deležen vzgoje in vodenja ter tako postal si zavesten sebe, kot unikatnega posameznika.
- Okoli 25. leta si vstopil v proces samovzgoje, zavestno stopil na pot samorealizacije.

Osnova je osebna izkušnja
V primeru, da tvoj razvoj ni potekal, kot je opisano, občutiš pa interes, da spoznaš sebe, smisel svojega obstoja, vzroke svojih težav in osvetliš korake do njihovih razrešitev, pa omenjene metode toplo priporočam.
Metod, procesov, delavnic in iniciacij je veliko, in jih bom v prihodnjih člankih tudi podrobno predstavil. Vse metode in procesi pa imajo isto osnovo, tako imenovano gnostično naravo. To enostavno pomeni, da je osnova osebna izkušnja oziroma spoznanje.
Jaz sem Gnostik. Pot, po kateri hodim, imenujemo gnostiki pot resnice in osvoboditve. Vse metode, ki jih uporabljam, so v bistvu rezultat te poti. Vsako stvar, ki pritegne mojo pozornost, najprej izkusim sam in če je učinkovita, jo delim naprej.
Trenutno raziskujem in izkušam nov horizont, ki mi ga je odprla najmlajša hčerka Arelena, antropozofijo Rudolfa Steinerja Svet je uganka, rešitev je človek.

španija, škotski red vitezov templarjev.jpg
Robert Lavtar s škotskim redom vitezov Templarjev v Španiji.
dk

Gnosticizem
Termin gnosticizem izhaja iz grške besede »gnosis«, ki označuje osvobajajoče znanje. To ni znanje v običajnem pomenu besede, pridobljeno z razumskim izobraževanjem, poslušanje drugih ter knjižnim znanjem. To je znanje, ki prinaša osvoboditev človeškega bitja in pot do te osvoboditve. To je vrnitev k resnici in je popolnoma na drugi strani posvetnega in profanega. Vsi pojavi in izkušnje, katere opisujejo in o katerih govorijo gnostiki, imajo seme v njihovem lastnem življenju.
Gnostiki so obstajali in obstajajo v vseh obdobjih človekovega obstoja, v ožjem smislu pa je gnosticizem nastal v času Kristusa v vzhodnem Mediteranu.
Znanje, h kateremu so težili gnostiki, je bilo znanje o naravi človeka, boga in kozmosa. Pogosto naletimo na gnostično misel, da je gnoza človeka začetek, in gnoza boga konec človeške evolucije. Gnoza je bila tajno znanje, ne zaradi tega, ker naj bi ga gnostiki skrivali, ampak zato, ker se do gnoze prihaja izključno na osnovi spiritualnega dela na sebi.
V prihodnjih člankih bom predstavil najpomembnejše metode in procese Gnostične spiritualne tehnologije ter šamanstvo in Ifa sistem.