Dobra karma
Čustva

Usojene ljubezni ne more uničiti prav nobena sila

Avtor: tp

Ljubezen med dvema človekoma, katerih avri se harmonično stapljata, ustvarja magične vibracije, ki jih opevajo največji pesniki tega sveta.

Ljubim te od nekdaj ...
Foto: .

V trenutku, ko se srečata človeka, ki sta si usojena, vsak od njiju v očeh drugega prepozna svoj drugi jaz. Ne pravijo zaman, da so oči ogledalo duše. Takšna človeka takoj začutita, da sta že bila, da sta in da bosta večno eno. To se dogaja celo v primerih, ko se oba stoletja upirata svoji usodi in se na vse mogoče načine izogibata drug drugemu. Običajno že brez ene same izgovorjene besedice vesta, da lahko samo drug skozi drugega prideta do enosti in da sta samo skupaj lahko celovita v vsakem pogledu. Moški in ženska, katerih duši si pripadata, vesta, da se ljubita, ne da bi si morala to povedati na glas. Nihče ne more prekiniti njune zveze, niti onadva sama ne. Sila, ki ju je tako ustvarila, je vsemogočna in neuničljiva. Zveza med njima se lahko zrahlja, prav tako se lahko odloži njuna dokončna združitev, vendar pa se nikakor ne moreta za vedno ločiti. Njuna medsebojna pripadnost je namreč vtkana v kolo časa, diktira pa jo višje vodstvo.

Ne morete si pomagati

Nikakor ni naključje, da se pripadajoči duši znajdeta v istem trenutku na istem mestu. Določene duhovne energije so tu, da skrbijo za njuna srečanja, tako kot skrbijo za migracije ptic in padce kometov, vodi pa jih isti univerzalni zakon – zakon karme. Usojenih zvez ni mogoče pretrgati niti skozi izkušnjo smrti, seveda pa pridejo krajša obdobja v zemeljskih življenjih, ko sta partnerja ločena. Ne glede na to, kako dolgo traja njuna razdvojenost, se obe osebi počutita zelo osamljeni, prazni in nepopolni. A tudi takrat med njima obstaja konstantna povezava, ki ves čas utripa, ne glede na to, koliko kilometrov ju ločuje. Takšna "čuda" lahko pojasnijo zakoni metafizike.

marriage-1264990_1920.jpg
Nihče ne more prekiniti njune zveze, niti onadva sama ne.
PS

Ljubezen je najmočnejša sila

Ljubezen je veliko več od običajnih občutkov, ljubezen je elektroimpulz. Celo takrat, ko se pripadajoči duši najdeta, se pogosto pojavljajo testi oziroma najrazličnejše težave, ki povzročajo dolgotrajno bolečino. Samo kadar redno prakticiramo toleranco in oproščanje, se bolečini lahko izognemo. Če pa bolečino vračamo z bolečino, lahko izzovemo samo še več obojestranske bolečine, in sicer skozi karmične vzročno-posledične efekte. Pesnik Emmet Fox je zapisal: »Ni razdalje, ki je ljubezen ne more premostiti, ni bolezni, ki je močna sila ljubezni ne more pozdraviti. Ljubezen lahko izbojuje vse zmage. Je koncentrirana kinetična energija, najmočnejša sila v naravi. Če bi lahko vzdrževali ljubezen vse življenje, ne bi bilo sanj, ki jih ne bi mogli spremeniti v resničnost.«