Dobra karma
Čustva

Preverite: morda ste med zasvojenci z negativnostjo?!

Nevenka Kamenik Avtor: Nevenka Kamenik, terapevtka osebnostne rasti

Kot učijo mojstri modrosti, je naš um instrument ali orodje, ki nam pomaga, da s pomočjo analize, preučevanja, shranjevanja in razčlenjevanja podatkov opravimo določene vsakodnevne naloge.

žarnica
Foto: pixabay

Žal pa večina ljudi v današnjem svetu uporablja svoj um le za nekoristno premlevanje enega in istega. Te bolj kot ne ene in iste misli pa so žal večinoma negativne in škodljive.
Opazujte svoj um in čustva, ko na primer sedite doma na stolu, kuhate kosilo, pospravljate stanovanje in kar naenkrat se v vas »od nikoder« pojavi gmota trpečih čustev, kot so žalost, prizadetost, strah, obup, osamljenost, ljubosumje ali jeza. Vaše razmišljanje je na enkrat postalo močno negativno. Verjetno niste zaznali, da je tik pred pritokom negativnega razmišljanja v um vdrl val negativnih čustev, kot temno in težko razpoloženje. Takrat postane vaš um še bolj aktiven, še več je negativnih misli in čustev. Kajti vsaka misel je energija in vsako negativno čustvo se lahko »hrani« samo z negativnimi mislimi, kajti samo te so združljive z energijskim poljem negativne čustvene energije, ki je v vas.
Tako se iz »lepega nič« kar naenkrat počutite kot »kup nesreče«. In ta negativna stanja lahko trajajo tudi po več dni ali tednov. Nehote ste ujeti v negativen cikel vedno enih in istih negativnih misli in čustev. Izgleda, kot da bi bili zasvojeni z to negativnostjo. In tisto, s čemer smo zasvojeni, se zdi, kakor da je močnejše od nas. Imamo občutek kot da smo v nemilosti in da nimamo nikakršne možnosti izbire.
In kdaj imamo možnost izbire?
Prvi korak je, da opazite, da so se vas polastile negativne misli in čustva. In ravno zaznava spremembe razpoloženja vam omogoča izbiro. Izbirate lahko ali boste eno s čustvom, na primer: boste še bolj žalostni, še bolj preplašeni, še bolj jezni ali pa se odločite, da tem negativnim čustvom, ne boste več dovajali negativne energije v obliki misli.
Poistovetenje z mislimi
Kadar vaše misli povsem vsrkajo vso vašo pozornost, se v celoti poistovetite s svojim mišljenjem, sodbami in razlagami,… Lahko bi rekli, da vso vašo pozornost posrka um. To izgleda tako, kot da hodite zamišljeni po cesti in se sploh ne zavedate svoje okolice. Ne vidite novih hiš, avtomobilov, ne zaznate niti vremena, vonja cvetlic in ko prispete na cilj se poti od točke A do B sploh ne zavedate, saj ste bili skoz v svoji glavi. Lastne misli vas tako obsedejo, da se sploh ne zavedate niti samih sebe. Podobno se vam dogaja, ko gledate zelo napet film, samo, da tokrat vso našo pozornost posrka filmska vsebina. Izgleda, kot, da ste hipnotizirani.
Bodite gospodar svojih misli
Torej vse kar je potrebno, je zavedanje misli in čustev v trenutku, ko se pojavijo. Zavedanje prekine istovetenje z mislimi, čustvi in reakcijami. Kadar opazite svoje razmišljanje in se zaveste, da sami niste to razmišljanje, marveč ste tisti, ki opazuje svoje razmišljanje. V resnici ste zavest, ki se zaveda razmišljanja. Čustva in predvsem misli se ob zavedanju razosebijo.
Kot pravi Eckhart Tolle: »Navzočnost naj bo vaša identiteta in ne istovetenje z mislimi in čustvi. V tem preobratu, v premiku od mišljenja k zavedanju, deluje inteligenca, ki je veliko močnejša od egovih spretnosti. Na ta način se boste tudi osvobodili neopazovanega mišljenja. V trenutku, ko se zaveste ega, to v bistvu ni več ego, ampak samo star pogojen vzorec. Ego pomeni nezavedanje. Zavest in ego ne moreta soobstajati.« Zavest namreč pomeni, da smo s svojimi petimi čutili prisotni v sedanjosti, ego pa, da je vsa naša pozornost ujeta bodisi v umu bodisi v čustvih.
Razlika med mislimi in čustvi
Edina razlika je v tem, da je misel v vaši glavi, medtem ko čustvo vsebuje tudi močno telesno prvino in ga čutimo predvsem telesno. Vaša čustva so odziv telesa na um in se porajajo tam kjer se stikata um in telo. Čustvo ponavadi ni nič drugega kakor ojačan in z energijo nabit miselni vzorec.
Bodite gospodar svojih čustev
Ali lahko sprejmete to kar v tem trenutku čutite? Ne trudite se upirati temu kar ta trenutek čutite, kajti upor bo bolečino le še povečal. Samo sprejmite in dopustite čustvu, da je še naprej tam, kjer je, vendar se mu ne pustite obvladati. Tako boste tudi nehali biti čustvo ampak boste samo še opazovalec, opazujoča navzočnost tega čustva.
Bodite gospodar svojih odzivov
Ego ne vidi razlike med dogodkom in svojim odzivom na dogodek. Recimo, prijateljica vas ne pokliče, zato rečete: »Jezna sem, ker me ni poklicala« ali zunaj dežuje, zato rečete: »Tako otožna sem zaradi dežja«. Dejstvo je, da je bila prijateljica oziroma dež sprožilec vašega čustvenega stanja. Kajti, če v vas ne bi bilo jeze, ni bi mogli biti jezni, če v vas ne bi bilo žalosti, je ne bi mogli čutiti. Jeza je v vas, žalost je v vas, vsi zunanji dogodki nikoli niso resnični vzrok vašega notranjega stanja, ampak vedno delujejo kot sprožilci le tega. Z drugimi besedami, kar vidimo in doživljamo, ni nikoli v dogodku, položaju ali osebi, ampak je vedno v nas. Zaradi pomanjkljivega samozavedanja ne razločimo med dogodkom in odzivom na dogodek: vaša bolečina ni zunaj vas, ni v dogodku ali okoliščini, temveč je v vas. Ljudje kjerkoli so najdejo razloge za svojo slabo počutje in zato vedno krivijo položaj ali osebo.
Zavedanje je najučinkovitejši dejavnik spremembe
Prvotni vzrok za nezadovoljstvo ni nikoli sam položaj, marveč vaše misli o njem. Ločite misli od položaja, ki je vedno nevtralen. Položaj, situacija ali oseba je vedno takšna, kot je. Ljudi ali okoliščin ne moremo spremeniti. V naši moči je zgolj, kako bomo nanje reagirali. Samo s pomočjo zavedanja lahko jasno gledate položaj na eni strani, na drugi strani pa jezo ali žalost, ki jo čutite zaradi njega.
Prej ste bili misli, čustva in odzivi, sedaj pa ste Zavedanje, ste priča tem stanjem.


Nevenka Kamenik

Nevenka Kamenik

terapevtka osebnostne rasti

Šolala sem se na Dvojezični trgovski akademiji v Avstriji ter nato doštudirala politologijo na Fakulteti za družbene vede. Več let sem vodila svojo jezikovno šolo ter predavala na seminarjih za podjetja o učinkoviti komunikaciji, reševanju konfliktov, manipulaciji v medosebnih odnosih in psihologiji prodaje.

Ker pa me področje osebnostne rasti izjemno zanima že od nekdaj, sem preštudirala ogromno izvornih zapisov velikih mojstrov svetovnih religij, znanje starodavnih modrosti pa dokazujem s številnimi mojstrskimi nazivi.

Na ameriškem Inštitutu za multidimenzionalno celično zdravljenje sem pridobila terapevtsko licenco za zdravljenja srca in duše. V Indiji sem se izmojstrila v meditaciji. Na Baliju sem več mesecev svojega življenja posvetila učenju od zdravilke Wayan Nuriasih, ki je postala svetovna senzacija po zaslugi Elizabeth Gilbert in njene knjige Jej, moli, ljubi.

Pri številnih slovenskih mojstrih sem se izurila še v reikiju, že več kot petnajst let proučujem astrologijo. Moje znanje sega tudi na področje teozofije in alkimije. Že drugo desetletje vodim meditacije ter delujem kot svetovalka in terapevtka na področju osebne in poslovne rasti.

Končni izdelek pa je izobraževalni progam Šola Življenja, ki je nastajal postopoma in povsem spontano na podlagi večletnih izkušenj, kot odgovor na vprašanja, ki so mi jih zastavljali udeleženci seminarjev, tečajev meditacij in zasebnih svetovalnih ur. V izobraževalnem programu, ki poteka v Ljubljani pa sem večletno pridobljeno znanje združila in sintetizirala s starodavnim ezoteričnim znanjem, moderno psihologijo in kvantno fiziko.

Več o njej in njenem delu lahko najdete na: www.studio­-zivljenje.si, ali jo kontaktirate preko e-maila: neva@studio-zivljenje.si