Dobra karma
Čustva

Vaša vrednost je taka kot je - spremeniti je ne more nihče!

Avtor: Katja Mihelčič, intuitivna svetovalka

Svoje vrednosti ne moremo ne povečati ne zmanjšati. Ne moremo je poslabšati in ne izboljšati. Ne moremo je ne povzdigniti ne izgubiti.

VREDNOST
Foto: dreamstime

Vrednost ni z našim delovanjem v nobeni povezavi ali soodvisnosti.
Zavedati se moramo sebe kot nekoga, ki večno obstaja in biva. Ne glede na vse ste vedno obstajali in vedno boste. Vedno ste enaki. Ta vaša osnovna bit, kar ste v svojem bistvu, je zelo preprosta in čista. Tako vsemogočno in neskončno!

SPOZNAVANJE
Vi torej niste samo telo. Ste mnogo več od tega. Telo je samo minimalen vidik vaše realnosti. Vse, kar se vam dogaja v življenju, so samo izkušnje ali vidiki. Tudi ti nimajo nobene povezave s kakršnokoli vrednostjo. Skozi izkušnje torej vedno znova spoznavate, kdo ste in da niste samo telo v tridimenzionalnem svetu. Svoje bistvo spoznavate skozi vsako izkušnjo. Lahko se spoznavate skozi srečo, žalost, bolečino, nežnost, skozi sočloveka, žival, morje ali kristal …
Nič od tega ne more vplivati na vašo vrednost – predstavlja pa le izbiro ali vidik, prek katerega se izkušate in spoznavate. Vse te izkušnje vas torej ne opredeljujejo, vam ne dodajajo in niti ne odvzemajo vrednosti. Vaša vrednost oziroma vrednost človeške identitete je popolnoma enaka vidiku ostalih človeških identitet, živali, rastlin, voda, kristalov oziroma kakršnihkoli oblik obstoja.

ILUZIJE
Nihče ni boljši ali slabši. Ne glede na to, ali ste bogati ali revni, ali ste odvetnik ali čistilka. Ali vozite mercedesa ali renaulta, ali se oblačite v oblačila priznanih znamk ali ne – vedno ste popolnoma enaki vsemu in vsem. Gre za to, da osnovna bit ali vednost o njej vedno ostaneta enaki, le doživljate se skozi različne vidike, ki pa so si vedno enakovredni.
Nihče ni na višji ali nižji ravni. V teh časih se pogosto govori o tem, da je nekdo nad nekom – na primer nekateri poduhovljeni ljudje menijo, da so na višji ravni kot ljudje, za katere menijo, da niso tako poduhovljeni. A to preprosto ni možno. Tudi ta vidik, da so ljudje na višji ravni kot druge oblike obstoja (na primer rastline, živali …), je le iluzija.
Zato ne tekmujte in se ne primerjajte z drugimi vidiki obstoja. Tako kot vi samo ste, tudi oni samo so.
Ne poskušajte se popravljati ali izboljševati. Vi, celoten obstoj in vsak vidik ste popolni točno taki, kot ste.
Ničesar se vam ni treba sramovati. Ničesar vam ni treba obžalovati. Vse je točno tako, kot je bilo doživeto in izživeto, vse je popolno.
Le pogledati morate skozi drugačne oči – skozi čutne oči, oči vaše resnične biti. Ko boste odprli te oči, boste sposobni videti lepoto v vsem, kar ste, in v vsem, kar je.
Sprejmite svojo podobo, izobrazbo, naziv … Sprejmite se v celoti.

Ne ozirajte se na okolje, trende, pravila, dejstva … Izkusite se v vsej svoji polnosti in celosti.