Dobra karma
Čustva

Bistvena razlika med angeli in nadangeli je v delovanju

Avtor: sn

Energijska svetlobna bitja, s katerimi se ljudje po vsem svetu najbolj pogosto povezujejo in z njimi sodelujejo – pomolijo k njim, jih prosijo za pomoč ali nasvet, so seveda angeli.

nadangel
Foto: pixabay

Ker obstajajo tako angeli kot nadangeli, se seveda zelo pogosto postavlja vprašanje, v čem je med njimi razlika.
Za popolno razumevanje razlik je verjetno najbolje, da si pogledamo, kaj imajo skupnega oziroma v čem so si podobni.
Bistvena točka obeh vrst angelskih bitij je, da človeštvu služijo iz višjih kraljestev kot glasniki resnice, modrosti in božanske ljubezni. Oboji opravljajo različne naloge, da bi nas ljudi podpirali in varovali, medtem ko svoje življenje živimo tukaj na Zemlji.
Pravzaprav obstajajo različne ravni ali razredi angelske hierarhije, nadangeli in angeli pa so del teh revni, ki so človeštvu najbližje. Nadangeli in angeli so iz dveh različnih ravni zavesti.

Angeli
Angeli so duhovna bitja, ki so višja od človeštva. So duhovi našega življenja, ki nas podpirajo, vodijo in pomagajo kot človeku. Odnos med angelom in človekom je eden na enega, kar pomeni, da se lahko en angel poveže samo z enim človekom naenkrat.
Naši angeli varuhi so zagotovo tisti, ki so nam osebno najbližji in so z nami vse od trenutka, ko smo se rodili. In naši angeli varuhi bodo z nami, dokler ne umremo.
Naši angeli varuhi imajo namen, da nas vodijo, ščitijo, podpirajo in nam pomagajo v življenju. Po drugi strani pa nadangeli niso angeli varuhi. Čin in naziv angelov varuhov sta rezervirana samo za bitja iz angelske hierarhije.
Kot smo že rekli, so tudi naši angeli varuhi, da nas varujejo, vodijo in podpirajo pri usklajevanju z našim namenom in potjo duše, da bi razširili svojo zavest ali se uskladili tudi z našo najvišjo svetlobo, resnico in rastjo v svojem življenju.
Naši angeli varuhi želijo, da dokončamo svoje poslanstvo in tudi v življenju doživimo trajno in resnično srečo in izpolnitev.
Angeli spadajo v angelsko hierarhijo in so korak nad človeštvom v zavedanju in širjenju zavesti, delujejo pa tudi kot glasniki, vodniki in celo zavezniki za različna duhovna bitja.
Vsi angeli nas ves čas podpirajo in vodijo, vendar se vsi ne zavedamo njihove navzočnosti v vsakdanjem življenju. Toda spet lahko pridobimo raven zavedanja o njihovi navzočnosti, če odpremo srce in povzdignemo svojo zavest.
In ko se končno naučimo, kako se lahko povežemo s svojimi angeli varuhi, se lahko celo povežemo z drugimi bitji iz tega angelskega kraljestva, ki so vedno tam, da nas podprejo in nam pomagajo v življenju, ko izpolnjujemo svoje poslanstvo in božansko resnico.

Nadangeli

Nadangeli so bitja, ki so eno stopnjo višje od angelov – na mnogo višji ravni razširjene zavesti.
Nadangeli so duhovi duhovnega ognja, ki nadzirajo in delujejo s celimi skupinami človeštva. Običajno nadzirajo mesta, države, mesta ali druge oznake in skupine. Imajo možnost neprekinjenega dela s celimi skupinami posameznikov naenkrat.
Zato veliko ljudi meni in verjame, da imajo povezavo z nekaterimi nadangeli, kot so nadangel Mihael, Gabriel, Uriel, Rafael, Metatron … Povezani so s temi nadangeli, saj so del skupine teh nadangelov.
Nadangeli so kot posredniki med neskončno svetlobo in Božjo zapletenostjo, človeštvom, božanskim in virom v tem fizičnem svetu. Običajno nam pomagajo pri prejemanju božanske modrosti in navdiha.
Najbolj priljubljen nadangel je nadangel Mihael – iz mnogih dobrih razlogov. On je namreč tisti, ki nadzira naše trenutno obdobje, v kateri živimo.
Zato aktivno vodi in se povezuje s človeštvom po vsem svetu skozi številne različne religije, ideologije in kulture. Človeštvo vodi, da postane še bolj zavestno.
Iz vsega tega lahko vidimo, da je glavna razlika med nadangeli in angeli v njihovi zavestni stopnji in načinu dela s človeštvom. Nadangeli delajo s celimi skupinami, angeli pa delajo z eno osebo naenkrat.
Tako angeli kot nadangeli pa ponujajo neverjetno oporo, vodenje in pomoč – so vedno tu, da bi nam pomagali.